Skip links

Kinh Doanh Khác

"LUÔN ĐI ĐẦU VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ PHONG CÁCH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM"

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh xăng dầu, Chúng tôi cũng chú trọng đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh khác ngoài xăng dầu, bao gồm: 
– Kinh doanh sản phẩm Dầu mỡ nhờn;
– Bán bảo hiểm xe cơ giới tại các CHXD;
– Kinh doanh bộ sản phẩm chăm sóc xe ô tô PVOIL Care: Đây là bộ sản phẩm do Hoàng Thắng hợp tác với Công ty CP Công nghệ Lavitec nghiên cứu sản xuất và được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu độc quyền. 
– Cho thuê mặt bằng trống tại trụ sở Tòa nhà văn phòng và các CHXD, Kho xăng dầu trực thuộc: Hiện nay Chúng tôi đang triển khai các chính sách ưu đãi đối với việc cho thuê mặt bằng trống, trong đó đã có nhiều đối tác lớn duy trì ký hợp đồng thuê mặt bằng đặt biển quảng cáo tại các CHXD mang lại hiệu quả tốt như PVGAS, PVFCCo…
– Kinh doanh cửa hàng tiện ích với nhiều mặt hàng thiết yếu tại các CHXD Phù Lỗ và CHXD Hồ Sen.

Leave a comment