Skip links

Kinh doanh Xăng Dầu

Chúng tôi luôn hoạch định các giải pháp an toàn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chủng loại xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Chiếm khoảng 50% thị phần nội địa, PV Oil là doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam về kinh doanh xăng dầu. Sản lượng xuất bán của PV Oil luôn giữ vững mức tăng trưởng ổn định hơn 5%/năm trong 5 năm qua.

PV Oil cũng là doanh nghiệp xăng dầu tiên phong và duy nhất trên thị trường Việt Nam cung cấp các nguồn nhiên liệu sạch với tiêu chuẩn cao cấp hiện nay như dầu Diesel tiêu chuẩn Euro 5 (DO 0,001S-V), xăng Ron 95 tiêu chuẩn Euro 4 (RON 95-IV).

Leave a comment