Skip links

Vận Tải Hàng Hoá

"LUÔN ĐI ĐẦU VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ PHONG CÁCH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM"

Hệ thống phương tiện vận tải xăng dầu gồm 19 xe bồn được quản lý và khai thác hiệu quả, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cũng như chất lượng hàng hóa, chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển phục vụ hệ thống khách hàng và CHXD trực thuộc, đạt mục tiêu trở thành ưu thế cạnh tranh của Công ty.

Ước thực hiện 2022 lượng hàng vận chuyển đạt 141 nghìn m3/tấn xăng dầu, tương đương 957.000 km có hàng.

Leave a comment